Opinie

Użyteczne katastrofy

Obserwując piękny (przynajmniej w moich stronach) koniec lata, postanowiłem znaleźć jakiś optymistyczny i podnoszący na duchu temat na felieton – co nie jest łatwym zadaniem dla kogoś śledzącego z uwagą światowe wydarzenia. A jednak! Upór mój został nagrodzony, gdyż natrafiłem na zupełnie świeże doniesienia ze świata nauki, dotyczące tym razem intrygującej kwestii pochodzenia życia na Ziemi.

Jak wiedzą ci, którzy choć trochę uważali na lekcjach biologii, wszystkie znane nam formy życia oparte są na związkach węgla.

Wiedza i Życie 10/2016 (982) z dnia 01.10.2016; Chichot zza wielkiej wody; s. 73