Ilustracja Dani Pendergast
Opinie

Black Health Matters

W Stanach Zjednoczonych koronawirus zabija nieproporcjonalnie dużo osób ras innych niż biała. Można im pomóc

W tym roku USA zostały dotknięte przez dwa kryzysy, które na pierwszy rzut oka wydają się nie mieć ze sobą związku: pandemia koronawirusa i zabójstwa czarnoskórych Amerykanów przez funkcjonariuszy organów ścigania. Ten drugi doprowadził do masowych protestów, jak również okazjonalnie do aktów przemocy pomiędzy policjantami a protestującymi. Choć bezpośrednie przyczyny tych dwóch zjawisk wydają się odległe, korzenie obu z nich tkwią w strukturalnym rasizmie. Wirus zabił nieproporcjonalnie więcej osób rasy czarnej (a także pozostałych ras innych niż biała).

Świat Nauki 9.2020 (300349) z dnia 01.09.2020; Wokół nauki; s. 6
Reklama