Ilustracja Martin Gee
Opinie

Opieka zdrowotna zaczyna się w szkole

Lekarze w szkołach mogą dotrzeć do dzieci, które mają ograniczony dostęp do służby zdrowia

Po ponad dwóch latach zakłóceń w edukacji spowodowanych przez pandemię widać dziś wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej, że szkoły są czymś więcej niż placówkami oświatowymi: to również przestrzenie, gdzie uczniowie mogą poznawać przyjaciół, otrzymywać pożywne posiłki oraz mieć kontakt z godnymi zaufania dorosłymi. Szkoły mogą dać uczniom coś jeszcze – bezpłatną opiekę zdrowotną.

W ponad 30 stanach amerykańskich funkcjonuje łącznie około 3 tys. przyszkolnych przychodni zdrowia.

Świat Nauki 10.2022 (300374) z dnia 01.10.2022; Wokół nauki; s. 6
Reklama