Sekwencjonowanie DNA. Sekwencjonowanie DNA. ktsdesign / Shutterstock
Środowisko

Ustabilizowane DNA

Narzędziem ewolucji są mutacje w obrębie genomu, które prowadzą do wytworzenia u organizmów nowych cech,a w końcu – do wyodrębnienia nowych gatunków. Według najnowszych doniesień tempo mutacji w ludzkim DNA obecnie drastycznie zmalało.

Analiza i porównanie sekwencji DNA osobników z tej samej rodziny pozwala na wykrycie mutacji, które nie występują u rodziców, lecz zdarzają się u potomstwa. Takie bazy danych istniały już od jakiegoś czasu, ale dotyczyły jedynie ludzi. W nowym badaniu zespołu naukowców z Danii analizy te przeprowadzono na materiale od małp naczelnych, naszych bliskich ewolucyjnych krewnych – szympansów, goryli i orangutanów. Po porównaniu tempa pojawiających się u potomstwa mutacji okazało się, że u ludzi zwalniało ono przez ostatni milion lat i obecnie jest aż o jedną trzecią niższe niż u małp. Dane te rzucają nowe światło na ścieżkę ewolucyjną wspomnianych gatunków. Biorąc pod uwagę tempo mutacji małp, naukowcy obliczyli, że rozdzielenie linii szympansów i przodka Homo sapiens nastąpiło ok. 6,6 mln lat temu. Gdy do obliczeń zastosowali tempo mutacji obserwowane obecnie u ludzi, czas ten oszacowano na 10 mln lat.

Na podstawie tych ustaleń naukowcy doszli do wniosku, że należałoby jeszcze raz obliczyć moment rozdzielenia się linii Homo sapiens i neandertalczyka. Najprawdopodobniej jest on mniej odległy w czasie niż estymowany obecnie. Co więcej, otrzymane wyniki pomogą w ochronie zagrożonych wyginięciem małp naczelnych. Dzięki zdobytym danym będzie można oszacować, jak klimat wpływa na DNA tych zwierząt.

Wiedza i Życie 3/2019 (1011) z dnia 01.03.2019; Sygnały; s. 17

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną