Shutterstock
Środowisko

Polska ziemia także drży. Na szczęście incydentalnie

Mapa ryzyka sejsmicznego Polski, Czech i Słowacji wyrażona w postaci maksymalnych przyspieszeń gruntu. W Polsce najwyższe wartości występują wzdłuż południowej granicy – w Sudetach i Karpatach – oraz w rejonie Gór Świętokrzyskich.Państwowy Instytut Geologiczny Mapa ryzyka sejsmicznego Polski, Czech i Słowacji wyrażona w postaci maksymalnych przyspieszeń gruntu. W Polsce najwyższe wartości występują wzdłuż południowej granicy – w Sudetach i Karpatach – oraz w rejonie Gór Świętokrzyskich.
Katastrofalne trzęsienia ziemi nam nie grożą, ale to nie znaczy, że jesteśmy całkowicie wolni od takich zdarzeń. Są takie miejsca w Polsce, gdzie pewne ryzyko sejsmiczne istnieje.

W źródłach pisanych zachowało się sporo relacji z dawnych trzęsień na ziemiach polskich. Naukowcy mają wątpliwości co do ich konkretnej daty i lokalizacji, ale samego faktu wystąpienia wstrząsu, który był na tyle silny, że utrwalił się w ludzkiej pamięci, generalnie nie podważają. Doniesienie o najstarszym takim zdarzeniu z 1016 r. znajdziemy u Jana Długosza. „Zdarzone tegoż roku w Królestwie Polskim trzęsienie ziemi uznano za zjawisko cudowne” – odnotowuje jednym zdaniem nasz XV-wieczny dziejopis w „Rocznikach, czyli kronikach słynnego Królestwa Polskiego”, swoim najważniejszym dziele.

Wiedza i Życie 12/2023 (1068) z dnia 01.12.2023; Geologia; s. 42
Oryginalny tytuł tekstu: "Sejsmiczne drgawki Polski"