Archiwum
Struktura

Zidentyfikowano pierwszego zmarłego na dżumę

Pierwszą ofiarę dżumy zidentyfikował zespół naukowców z Universität zu Kiel: to łowca-zbieracz, który żył 5 tys. lat temu na terenie dzisiejszej Łotwy – jego szczątki zawierają bakterię Yersinia pestis. Z badań wynika, że wczesne szczepy dżumy rozprzestrzeniały się powoli, co przeczy hipotezie, że choroba spowodowała duży spadek populacji w Europie Zachodniej pod koniec epoki neolitu. Zdjęcie: Dominik Goldner/BGAEU

.

Reklama

Reklama