Struktura

Statystyka – współczesne narzędzie do badania i zrozumienia świata

Na uczestników XXVI konferencji naukowej „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych” czekały różnorodne, inspirujące tematy i spora dawka wiedzy

Jak co roku zainteresowanie wydarzeniem było olbrzymie i do udziału zgłosiło się kilkaset osób. Konferencja odbyła się 19 października 2022 roku w sprawdzonej formule on-line, którą bardzo polubili zarówno prelegenci, jak i uczestnicy. Organizatorem była firma StatSoft Polska – już od ponad ćwierć wieku prezentująca na swoich październikowych imprezach, jak z sukcesem wydobywać informacje ukryte w gromadzonych danych i popularyzująca statystykę.

Wykładowcy – na co dzień naukowcy z renomowanych polskich ośrodków naukowych – prezentowali, jak metody analizy danych wspierają ich w następujących obszarach:

• odkrycia naukowe przy wykorzystaniu zasobów Big Data i narzędzi sztucznej inteligencji,

• neuromonitorowanie pacjentów z urazami mózgu,

• analiza wyników testów, ankiet i kwestionariuszy w badaniach społecznych,

• wpływ surowca i technologii w kształtowaniu jakości produktów (na przykładzie miodów pitnych),

• ocena wybranych czynników rokowniczych w rozwoju inwazyjnego nowotworu piersi.

Interdyscyplinarność konferencji i różnorodna tematyka wystąpień dały uczestnikom szersze spojrzenie na poprawne zaplanowanie badania oraz dobór odpowiednich metod analizy gromadzonych danych empirycznych.

Na słuchaczy czekała dodatkowa atrakcja: quizy statystyczne z upominkami dla zwycięzców.

Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Statystyczne. Patroni medialni to: „Świat Nauki”, „Wiedza i Życie”, „Forum Akademickie” oraz „Wiadomości Statystyczne”.

Prezentacje wygłoszone podczas konferencji oraz dodatkowe materiały są dostępne pod adresem: www.statsoft.pl/konferencja.

Świat Nauki 12.2022 (300376) z dnia 01.12.2022; Warto wiedzieć; s. 78