||| ||| Pixabay
Struktura

Pulsar patronuje: Czas na zgłoszenia do „Studenckiego Nobla”

|||Archiwum |||
Niezależne Zrzeszenie Studentów zaprasza młodych naukowców oraz działaczy do podzielenia się swoimi osiągnięciami naukowymi, społecznymi i artystycznymi. Pula nagród w XIV edycji konkursu to 55 tys. zł.

To jedyny taki program stypendialny stworzony przez organizację studencką. Ma ułatwiać młodym ludziom rozwijanie swoich pasji, a przede wszystkim stać się dodatkową motywacją do podejmowania nowych działań i wyzwań naukowych, społecznych czy artystycznych. „Studencki Nobel” skupiony jest wokół propagowania rozwoju nauki, literatury i sztuki, i wsparcia idei wolontariatu.

W tym roku konkurs podzielony jest na dziewięć kategorii:

  • Nauki techniczne
  • Sztuka
  • Dziennikarstwo i literatura
  • Nauki przyrodnicze i energetyka
  • Fizyka i astronomia
  • Medycyna i farmacja
  • Nauki społeczne
  • Nauki ekonomiczne
  • Działalność społeczna

Pierwszy etap rywalizacji potrwa do 31 marca 2023 roku. Do tego czasu chętni muszą zarejestrować swój udział na stronie https://www.studenckinobel.info/, później zostaną poproszeni o przesłanie autoprezentacji. Zwieńczeniem „Studenckiego Nobla” jest Gala Finałowa, na której uczestnicy nie tylko poznają zwycięzców konkursu, ale będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami i nawiązać między sobą współpracę.

Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego o łącznej wartości 50 tys. zł oraz nagrodę specjalną, związaną z działaniami 3W w wysokości 5 tys. zł.

Pulsar objął to wydarzenie patronatem medialnym.