. . Tomek Kamiński / mat. pr.
Struktura

ScienceCom 2023. ABC naukowej komunikacji

.Tomek Kamiński/mat. pr. .
.Tomek Kamiński/mat. pr. .
Już 17 i 18 listopada w Centrum Nauki Experyment w Gdyni odbędzie się 5. edycja ScienceCom, czyli wydarzenia dotyczącego komunikacji nauki, podczas którego w jednym miejscu spotykają się studenci, uczniowie, naukowcy i przedstawiciele świata biznesu. ScienceCom 2023 będzie się składało z Konferencji Naukowej i dwudniowego Festiwalu Nauki. Zorganizowany zostanie także panel ekspercki oraz wieczór sieciujący dla studentów.

Komunikacja nauki na świecie

Na całym świecie dziedzina, jaką jest science communication, czyli komunikacja nauki, została nie tylko doceniona, ale wręcz uznana za niezbędną dla rozwoju współczesnej ekonomii. Jej zadanie jest proste – ma sprawić, że ludzie zaczną lepiej rozumieć, co dzieje się w zaciszu laboratoriów i gabinetów naukowców, a także docenią wagę ich prac. Większe zrozumienie nauki sprawia, że łatwiej jest pozyskać granty, skomercjalizować projekt, a także przynosi znaczne korzyści społeczne. Naukowcy na całym świecie uczą się komunikacji, by móc sprawnie i w przyjazny sposób opowiadać o tym, co dla nas ważne.

W jakim kierunku zmierza komunikowanie nauki?

Obecna komunikacja naukowa wydaje się być zbyt wolna, aby sprostać istniejącemu chaosowi informacyjnemu. Pomóc może wyznaczenie jasnych celów komunikacji oraz edukacji komunikowania informacji wśród naukowców i popularyzatorów nauki, a także zadbanie o efektywny transfer zdobyczy nauk o komunikacji społecznej i mediach. O ile upowszechnianie nauki to praktyka dostosowana do języka i potrzeb naukowych czy akademickich, o tyle główną myślą, która towarzyszy popularyzatorom, jest rozpalanie umysłów, zaciekawianie ludzi zawiłościami nauki, przybliżanie im trudnych zagadnień naukowych lub porządkowanie i uzupełnianie posiadanej już przez nich wiedzy. To dwa różne cele, dwie różne funkcje towarzyszące komunikacji nauki. Popularyzacja to czynność, która, w odniesieniu do upowszechniania, znajduje się na przeciwległym krańcu osi. To mówienie o nauce w sposób prosty, zrozumiały dla osób spoza świata nauki, a nawet zabawny. To przekazywanie wiedzy tak, aby angażować odbiorcę, zaciekawić go tematem, a następnie pozostawić z głodem wiedzy, który spróbuje samodzielnie zaspokoić.

ScienceCom – wydarzenie, które wspiera młodych naukowócw

Projekt ScienceCom ma na celu łączenie świata nauki ze społeczeństwem poprzez działania z zakresu komunikacji naukowej, skierowane do młodzieży, młodych badaczy, naukowców i popularyzatorów nauki, a także do szerszej publiczności, w tym sektora biznesowego. ScienceCom odpowiada na potrzebę wzmocnienia kompetencji oraz systemowego włączenia studentów i młodych naukowców do stałych działań popularyzujących naukę. Każde wydarzenie poprzedza seria warsztatów, które skierowane są do młodych naukowców. Tematyka spotkań dostosowana zostaje do bieżących potrzeb, zaś udział w nich jest bezpłatny. Myślą przewodnią warsztatów jest komunikacja w nauce oraz komunikacja nauki. By to osiągnąć, trzeba nauczyć się używać prostego języka dla wytłumaczenia skomplikowanych badań, opowiedzieć o ich celowości i wartości dla społeczeństwa. Jak? Pod pozorną integracyjną zabawą, w formie otwartych warsztatów, kryją się ważne kwestie, w tym wzmocnienie umiejętności autoprezentacji, czy też zapoznanie młodych naukowców z procesem przygotowania i przesyłania tekstów naukowych do recenzowanego czasopisma naukowego oraz przybliżenie informacji, jak funkcjonuje takie czasopismo.

Komunikuj naukę w Experymencie!

Pomysł na przedsięwzięcie, jakim jest ScienceCom, wywodzi się z potrzeby rozwijania doświadczenia Centrum Nauki Experyment w zakresie kompleksowej komunikacji nauki, skierowanej do studentów i młodych naukowców. Centra nauki w Polsce stały się platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i innowacji, posiadając potencjał efektywnej komunikacji nauki do lokalnego społeczeństwa. CNE w Gdyni stało się w tym zakresie liderem w Polsce, m.in. dzięki rozpoczęciu w 2019 roku ScienceCom, obejmującego dwudniowe interdyscyplinarne wydarzenia, podczas których młodzież szkolna, studenci i młodzi naukowcy mają okazję zdobyć nowe umiejętności, nawiązać kontakty i zaprezentować swoje projekty badawcze. Experyment chce pokazać uczestnikom, że przekazywanie wiedzy i osiągnięć naukowych w przejrzysty i klarowny sposób jest kluczem do budowy odpowiedzialnego społeczeństwa, zachętą do rozwijania kariery naukowej oraz wspólnego wypracowywania rozwiązań dla bieżących wyzwań cywilizacyjnych. Wydarzenia ScienceCom opierają się na wybranych w danym roku Celach Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i są dostosowywane tematyką do zmiennych warunków społecznych, odpowiadając na najbardziej palące potrzeby komunikacji nauki w danym czasie. Nauka nie może istnieć w oderwaniu od społeczeństwa, tak samo jak społeczeństwo w oderwaniu od jej postępu. Jest to szczególnie ważne w kontekście istotnych tematów, którymi obecnie są zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem. To problemy, z którymi już w najbliższej przyszłości będziemy musieli zmierzyć się kolektywnie.

ScienceCom to również unikalna okazja do spotkania dla młodych naukowców z wielu dziedzin, co owocuje interdyscyplinarnymi projektami. Naukowcy mają okazję przybliżyć szerszemu gronu odbiorców efekty swoich prac, mogą również spróbować sił w animacji różnorodnej grupy odbiorców, zetknąć się z popularyzacją nauki na dużą skalę oraz wzajemnie zainspirować swoimi projektami. ScienceCom kształtuje odbiór polskiej nauki i upowszechnia wiedzę na temat związków pomiędzy nauką, innowacyjnością i społeczeństwem.

ScienceCom 2023 – 17-18 listopada w Experymencie

Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w piątek i w sobotę (17-18 listopada) w Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Przez dwa dni dziesiątki studentów z trójmiejskich uczelni, będą prezentować swoje projekty i osiągnięcia naukowe gościom CNE podczas Festiwalu Nauki i Konferencji Naukowej ScienceCom. Wstęp na wydarzenie jest możliwy w ramach biletu na wystawy CNE. Więcej szczegółów i program imprezy - https://experyment.gdynia.pl/uczelnie/sciencecom-festiwal-kol-naukowych/sciencecom-2023-abc-naukowej-komunikacji/.

Projekt ScienceCom jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Materiał przygotowany przez Centrum Nauki Experyment.