Shutterstock
Zdrowie

Sztuczna inteligencja przesieje leki

Sztuczna inteligencja będzie szukać leków na chorobę Alzheimera – ogłosił w „Nature Communications” zespół naukowców z Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School.

Naukowcy wciąż poszukują nowych metod leczenia choroby Alzheimera, ale liczne badania kliniczne medykamentów eksperymentalnych nie przynoszą oczekiwanych efektów.

– Szybsza może być zmiana przeznaczenia leków stosowanych przy innych chorobach – mówi dr Artem Sokolov. – Niestety, i w tym przypadku badania kliniczne wymagają znacznych środków. Dlatego stworzyliśmy możliwość badania przesiewowego, aby do tego etapu kierować najbardziej obiecujące leki.

DRIAD (Drug Repurposing In Alzheimer's Disease) to metoda, która opiera się na uczeniu maszynowym – dziedzinie sztucznej inteligencji, w której systemy są „trenowane” na ogromnych ilościach danych, by nauczyć się rozpoznawać charakterystyczne wzorce. Dzięki niej można sprawdzić, co dzieje się z komórkami nerwowymi ludzkiego mózgu pod wpływem konkretnego leku, a następnie określić, czy zmiany wywołane medykamentem mogą okazać się pożądane w różnych stadiach choroby.

– Można też zidentyfikować i odfiltrować leki neurotoksyczne, które przyspieszają śmierć neuronów zamiast jej zapobiegać – mówi dr Steve Rodriguez.

Do tej pory DRIAD przeanalizował 80 środków zatwierdzonych przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). Okazało się, że obiecujące działanie ma kilka przeciwzapalnych stosowanych w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i nowotworów krwi.

____________________________________________

źródło: Massachusetts General Hospital