Svante Pääbo - laureat Nobla z medycyny 2022 Svante Pääbo - laureat Nobla z medycyny 2022 Nobel Prize Outreach. Illustration: Niklas Elmehed / Archiwum
Zdrowie

Za pytania o granice pojęcia „człowieczeństwo”. Medyczny Nobel 2022 dla Svante’a Pääbo

Wszyscy laureaci Nagrody Nobla otrzymują pamiątkowy Medal Nagrody Nobla.Archiwum Wszyscy laureaci Nagrody Nobla otrzymują pamiątkowy Medal Nagrody Nobla.
Wszyscy laureaci Nagrody Nobla otrzymują specjalny kaligrafowany dyplom. Na zdjęciu dyplom, który w 1901 roku odebrał Wilhelm Conrad Röntgen.Wikipedia Wszyscy laureaci Nagrody Nobla otrzymują specjalny kaligrafowany dyplom. Na zdjęciu dyplom, który w 1901 roku odebrał Wilhelm Conrad Röntgen.
W 2022 r. każdy z laureatów Nagrody Nobla otrzyma czek na 10 mln koron szwedzkich (ok. 917 tys. euro).Pixabay W 2022 r. każdy z laureatów Nagrody Nobla otrzyma czek na 10 mln koron szwedzkich (ok. 917 tys. euro).
Nagrodę Nobla 2022 w dziedzinie fizjologii lub medycyny otrzymał szwedzki genetyk ewolucyjny Svante Pääbo za odkrycia dotyczące genomów wymarłych hominidów i ewolucji człowieka. Jego badania odpowiadają na pytania: Od kogo pochodzi współczesny człowiek? Jakie więzy łączą go z przodkami? Co im zawdzięcza?

Komitet Noblowski uhonorował w tym roku naukowca prowadzącego badania dotyczące genomów wymarłych hominidów i ewolucji człowieka. Jak napisano w uzasadnieniu, pytania o to, co nas – Homo sapiens – łączy z przodkami i dzieli, nurtuje ludzkość o zarania dziejów.

„Dzięki swoim pionierskim badaniom – czytamy w uzasadnieniu – Svante Pääbo dokonał czegoś z pozoru niemożliwego, czyli zsekwencjonował genom neandertalczyka, wymarłego krewnego współczesnych ludzi”. Następnie przeanalizował pradawny przepływ genów do współczesności i udowodnił, że mają one wpływ na fizjologię ludzi, którzy żyją obecnie. Chodzi zwłaszcza o funkcjonowanie układu odpornościowego i jego naturalne reakcje na płynące z zewnątrz zagrożenia dla organizmu.

Te przełomowe odkrycia zapoczątkowały rozwój nowej dziedziny, jaką jest pelogenomika. Zajmuje się ona m.in. kwestią różnic genetycznych między hominidami a współczesnym człowiekiem, a więc ma znaczenie dla badań nad ewolucją.

Krótko o laureacie

Svante Pääbo urodził się 20 kwietnia 1955 r. w Sztokholmie. To szwedzki biolog, specjalizujący się w genetyce ewolucyjnej. Twórca i dyrektor Instytutu Maxa Plancka w Lipsku. Jego ojcem był Sune Bergström – również laureat Nagrody Nobla, a matką Karin Pääbo, estońska chemiczka.

Nagroda za wiedzę o wyjątkowości

Jak przypomniał Komitet Noblowski: „Homo sapiens pojawił się po raz pierwszy w Afryce ok. 300 tys. lat temu, ale nasi najbliżsi krewni, neandertalczycy, zaludniali Europę i Azję Zachodnią 400 tys. lat temu. Ok. 70 tys. lat temu grupy Homo sapiens migrowały z Afryki na Bliski Wschód, a stamtąd rozprzestrzenili się na resztę świata. Homo sapiens i neandertalczycy współistnieli więc na dużą skalę w Eurazji przez dziesiątki tysięcy lat. A wszystko, co wiemy o naszych związkach z wymarłymi neandertalczykami, pochodzi z informacji genomowych”.

Svante Pääbo możliwości wykorzystania w badaniach nowoczesnych technik pozwalających analizować DNA neandertalczyków fascynowały od początku kariery naukowej. Było to jednak wielkie wyzwanie, ponieważ DNA ulega z czasem modyfikacji chemicznej i degradacji na krótkie fragmenty. Po tysiącach lat pozostały go tylko śladowe ilości.

Ale tegoroczny laureat nagrody Nobla przez kilkadziesiąt lat zdołał opracować nowe, wyrafinowane metody i archaiczne DNA neandertalczyków – najpierw z mitochondriów z kawałka kości sprzed 40 tys. lat, a następnie jąder komórek – odsłoniło przed nim swoje sekrety. Pierwsza sekwencja genomu neandertalskiego została opublikowana w 2010 r. Co pokazała? Przede wszystkim, że neandertalczycy i Homo sapiens krzyżowali się podczas współistnienia. U współczesnych Europejczyków 1–4 proc. genomu pochodzi właśnie z neandertalskiego.

Niemniejszą sensacją było, gdy zespół Pääbo zsekwencjonował genom właściciela liczącej 40 tys. lat kości palca, odkrytej w 2008 r. w jaskini Denisova w południowej Syberii. Okazało się, że jego genom jest inny niż neandertalczyków i ludzi współczesnych. A to oznaczało, że należał do nieznanego dotąd hominida, którego nazwano od miejsca jego znalezienia denisowianinem.

Dalsze badania wykazały, że również między nim a ludźmi oraz neandertalczykami dochodziło do zbliżeń, bo zauważono między nimi wyraźny przepływ genów. Najwięcej DNA denisowian (aż 6 proc.) mają populacje w Melanezji i w południowo-wschodniej Azji. Dzięki Svante Pääbo dowiedzieliśmy się, że Euroazję jeszcze 40 tys. lat temu zamieszkiwała nie jedna, a dwie wymarłe populacje hominidów, przy czym neandertalczycy zajmowali głównie jej zachodnią część, a denisowianie wschodnią.

Według komitetu noblowskiego skupiające się na analizie różnic intensywnie badania nad DNA ludzi i naszych najbliższych krewnych, mogą wyjaśnić, co czyniło człowieka na tyle wyjątkowym, że zdominował planetę. Paleogenomika pozwala na lepsze zrozumienie jego ewolucji i migracji. Choć faktem jest, że to dopiero pierwszy krok – na razie nie udało się zsekwencjonować genomów wymarłych hominidów w Afryce.

Krótko o Nagrodzie Nobla

Rozpoczął się noblowski tydzień. Zgodnie z tradycją jako pierwsza przyznawana jest Nagroda Nobla z kategorii fizjologia lub medycyna, a w następnych dniach poznajemy laureatów z fizyki i z chemii. Później Akademia Szwedzka ogłasza zwycięskie nazwisko literackiej Nagrody Nobla oraz Pokojowej Nagrody Nobla. W kolejnym tygodniu przychodzi czas na ostatniego laureata lub laureatów, z tzw. ekonomicznego Nobla - to jedyne wyróżnienie nie wymienione w testamencie przez Alfreda Nobla - w tej kategorii nagrodę przyznaje Centralny Bank Szwecji.

Laureatów Nagrody Nobla z dziedziny fizjologa lub medycyna wybiera zgromadzenie profesorów Instytutu Karolinska w Solnie pod Sztokholmem, jednego z największych w Szwecji ośrodków badawczych w obszarze nauk biomedycznych. Pierwszą Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny dostał w 1901 roku Emil Adolf von Behring za swoje prace nad stworzeniem i zastosowaniem surowic oraz szczepionek (m.in. przeciwko tężcowi). Od tego czasu w tej dziedzinie przyznano już 112 Nobli - nagrodę otrzymało 226 osób, w tym jedynie 12 kobiet.

Nagroda Nobla to złoty medal i kaligrafowany dyplom, a także czek na 10 mln koron szwedzkich (po dzisiejszym kursie to ok. 917 tys. euro) w każdej z dziedzin. Fundusz finansowy nagród pochodzi z odsetek od majątku Alfreda Nobla, którym zarządza Fundacja Nobla. (sw)

Nagroda za przeszłość dla przyszłości

Nagroda Nobla z medycyny dla naukowca zajmującego się badaniem ludzi i hominidów żyjących w głębokich pradziejach, można uznać za wybór kontrowersyjny.

Po pierwsze jednak, badania Svante Pääbo mają przełożenie na współczesną medycynę, bo dzięki nim zrozumieliśmy, że archaiczne sekwencje genów wpływają nie tylko na naszą fizjologię, lecz także na wyjątkowe możliwości naszych organizmów – np. denisowiańska wersja genu EPAS1 daje przewagę przetrwania na dużych wysokościach i jest powszechna wśród współczesnych Tybetańczyków.

Po drugie, dorobek Szweda ma charakter fundamentalny dla postrzegania nas samych – choć wychodzi od zagadnień biologicznych, ma wymiar kulturowy i filozoficzny, bo zadaje pytanie o granice pojęcia „człowieczeństwo”.

Kalendarz noblowski 2022

Fizjologia lub medycyna
3 października 2022 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzymał Svante Pääbo za odkrycia dotyczące genomów wymarłych hominidów i ewolucji człowieka. Czytaj TUTAJ.

Fizyka
4 października 2022 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Alain Aspect, John F. Clauser i Anton Zeilinger za eksperymenty ze splątanymi fotonami, pokazanie złamania nierówności Bella i pionierskie badania nad informacją kwantową. Czytaj TUTAJ.

Chemia
5 października 2022 r. Nagrodę Nobla 2022 w dziedzinie chemii otrzymali Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal i K. Barry Sharpless za badania rozwijające chemię "klik" oraz chemię bioortogonalną. Czytaj TUTAJ.

Literatura (Literacka Nagroda Nobla)
6 października 2022 r. Literacką Nagrodę Nobla 2022 otrzymała pisarka Annie Ernaux „za odwagę i kliniczną przenikliwość, z jaką odkrywa korzenie, wyobcowania i zbiorowe ograniczenia pamięci osobistej”. Czytaj TUTAJ.

Pokojowa Nagroda Nobla
7 października 2022 r. Pokojową Nagrodę Nobla 2022 otrzymali: obrońca praw człowieka, opozycjonista białoruski Aleś Bialacki; rosyjska organizacja praw człowieka Memoriał oraz ukraińska organizacja praw człowieka Centrum Wolności Obywatelskich.

Nauki ekonomiczne (tzw. ekonomiczny Nobel)
10 października 2022 r. Nagrodę Nobla 2022 w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymali: Ben S. Bernanke (The Brookings Institution), Douglas W. Diamond (University of Chicago i Philip H. Dybvig (Washington University in St. Louis) za badania nad bankami i kryzysami finansowymi.