Serotonina jest neuroprzekaźnikiem uwalnianym do synapsy (na ilustracji), czyli miejsca komunikacji dwóch komórek nerwowych, w których znajdują się jej receptory. Serotonina jest neuroprzekaźnikiem uwalnianym do synapsy (na ilustracji), czyli miejsca komunikacji dwóch komórek nerwowych, w których znajdują się jej receptory. Shutterstock
Zdrowie

Śmierć łóżeczkowa. Czy wreszcie odkryto jej przyczynę?

Zespół nagłego zgonu niemowląt – SIDS (ang. sudden infant death syndrome), inaczej określany jako śmierć łóżeczkowa – dotyka dzieci poniżej pierwszego roku życia, które z niewiadomych przyczyn umierają w trakcie snu.

Obecnie SIDS stanowi najczęstszą przyczynę zgonu niemowląt – w skali światowej częstotliwość jego występowania waha się od 0,1 do 6 na 1000 żywych urodzeń. Pomimo szeregu kampanii informacyjnych, dotyczących bezpiecznego snu niemowląt i czynników ryzyka śmierci łóżeczkowej, statystyki od dekad się nie zmieniają. Przez 30 ostatnich lat nie udało się znaleźć efektywnej formy prewencji tego zjawiska głównie z uwagi na nieustalenie jego jednoznacznej przyczyny. Sądzono, że SIDS mogą wywoływać m.in. przedłużony bezdech, wady serca, infekcje bakteryjne czy czynniki genetyczne.

Badania przeprowadzone przez naukowców z Boston Children’s Hospital i Rady Children’s Hospital w San Diego rzucają nowe światło na ten problem. Dokładnej analizie poddano próbki pnia mózgu niemowląt zmarłych w latach 2004–2011. 58 z nich odeszło z powodu SIDS, a 12 na skutek rozpoznanych schorzeń, w tym chorób serca czy zapalenia płuc. Odkryto, że w mózgu dzieci zmarłych z powodu śmierci łóżeczkowej zmienia się jeden z receptorów serotoninowych – 5-HT2A/C (serotonina to neuroprzekaźnik). Jego rolą jest m.in. ochrona mózgu przed deficytem tlenu – gdy występuje on w trakcie snu, organizm budzi się i podejmuje czynności oddechowe. Trzeba pamiętać, że badania mają charakter wstępny i należy wnikliwiej ustalić związek pomiędzy budową receptora 5-HT2A/C a występowaniem SIDS. Naukowcy podkreślają, że śmierć niemowląt następuje, gdy dochodzi do kumulacji trzech czynników – nieprawidłowej formy receptora, pojawienia się czynnika stresogennego (np. spanie głową w dół) oraz kiedy niemowlę znajduje się w kluczowej fazie rozwoju krążeniowo-oddechowego. Wyniki badań ukazały się w „Journal of Neuropathology & Experimental Neurology”.


To jest pierwsza wzmianka na ten temat. Jeśli z niej korzystasz, powołaj się na źródło, czyli na www.projektpulsar.pl. Dziękujemy.

Wiedza i Życie 7/2023 (1063) z dnia 01.07.2023; Sygnały; s. 5
Oryginalny tytuł tekstu: "Śmierć łóżeczkowa"

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną