Spirogloea muscicola Spirogloea muscicola mat. pr.
Środowisko

Rośliny złodziejki

Pierwsze rośliny lądowe – ryniofity – pojawiły się na naszym globie ponad 400 mln lat temu. Na ląd pomogły im wyjść geny podkradzione bakteriom.

Michael Melkonian, fykolog (specjalista od glonów), podczas badań terenowych prowadzonych w lesie pod Kolonią natrafił na dwa gatunki glonów znanych do tej pory z pojedynczych opisów pochodzących jeszcze z XIX w. Glony te preferowały wilgotne powierzchnie np. kamieni, poza tym należały do klasy sprzężnic i nazywały się Spirogloea muscicola i Mesotaenium endlicherianum. Ponieważ spośród wszystkich glonów to sprzężnice uchodzą od niedawna za najbliższych krewniaków właściwych roślin lądowych (tych z korzeniami, liśćmi i łodygami), Melkonian postanowił zsekwencjonować genomy obu gatunków i porównać je z genomami wybranych roślin lądowych. Znalazł setki genów występujących zarówno w tych glonach, jak i w roślinach lądowych, ale zarazem nieobecnych u innych glonów. – Drogi tych sprzężnic oraz roślin rozeszły się jakieś 580 mln lat temu, a ich wspólny przodek posiadał już geny, dzięki którym mógł lepiej radzić sobie poza wodą – mówi naukowiec.

Tak docieramy do największej niespodzianki, jaka czekała zespół badacza – te same geny znaleziono również u bakterii glebowych i tylko u nich. Ponieważ bakterie pojawiły się na Ziemi przed glonami, wyjaśnienie może być tylko jedno: ów wspólny przodek roślin i sprzężnic musiał być beneficjentem bezpośredniego przeniesienia genów z jednego organizmu do drugiego. W ten oto sposób podkradziony bakteriom materiał genetyczny przygotował grunt pod inwazję roślin. Praca na ten temat ukazała się w listopadzie ub.r. na łamach „Cell”.

Wiedza i Życie 2/2020 (1022) z dnia 01.02.2020; Sygnały; s. 11
Reklama

Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną