Środowisko

Długowieczna Gobi

We wnętrzu Azji susza trwa od wielu milionów lat. To prawdopodobnie tu znajdują się najstarsze pustynie świata, na czele ze słynną Gobi.

Są miejsca na Ziemi, w których leje niemal bez przerwy, i są takie, które od dekad nie widziały kropli wody. Co ciekawe, rozmieszczenie jednych i drugich obszarów na globie zasadniczo nie zmienia się od milionów lat. Przykładem niech będzie wnętrze wschodniej Azji, gdzie – zdaniem autorów badań opublikowanych we wrześniu na łamach „Geology” – klimat suchy lub co najmniej półsuchy utrzymuje się bez przerwy od minimum 30 mln lat.

James Caves, geochemik ze Stanford University, i jego współpracownicy doszli do tego wniosku, próbując zrekonstruować historię szaty roślinnej w tym regionie świata.

Wiedza i Życie 11/2016 (983) z dnia 01.11.2016; Sygnały; s. 13