Opinie

Zwierzęta jak ludzie

Ostatnie badania przyniosły kolejne dowody na to, że wcale nie różnimy się tak bardzo od zwierząt.

Małpy np. mogą zapaść na chorobę Parkinsona. Wykazały to badania naukowców z Keio University School of Medicine w Tokio. Zmienione genetycznie marmozety otrzymały zmutowaną kopię genu SNCA, który odpowiada za rozwój parkinsona. Gdy gen jest wadliwy, białko zwane alfa-synukleiną odkłada się w mózgu, tworząc toksyczne złogi. Ostatecznie prowadzi to do obumierania neuronów produkujących dopaminę, neuroprzekaźnik istotny w poruszaniu się.

Wiedza i Życie 9/2016 (981) z dnia 01.09.2016; Słowo od redakcji; s. 2