Strona główna

redakcja | kontakty

pulsar

Twoje pismo o nauce

„Wiedza i Życie” to miesięcznik popularnonaukowy i zarazem jedno z najstarszych czasopism ukazujących się na polskim rynku. Pismo już od 1926 r. upowszechnia i popularyzuje zdobycze nauki, wspiera racjonalne myślenie i tłumaczy otaczający nas świat. Publikuje teksty oparte na rzetelnej wiedzy ekspertów i specjalistów różnorodnych dziedzin i dyscyplin naukowych – od m.in. astronomii i astrofizyki przez biologię i biochemią, a na medycynie i technologii kończąc. Wśród autorów miesięcznika są uznani naukowcy i wybitni uczeni oraz najlepsi w kraju dziennikarze popularyzujący naukę.

więcej: Nowe życie „Wiedzy i Życia”
e-mail: wiedzaizycie@wiz.pl

Redaktorka naczelna
Olga Orzyłowska-Śliwińska
e-mail: o.orzylowska@wiz.pl

Sekretarz redakcji
Katarzyna Szajowska
e-mail: k.szajowska@wiz.pl

Redaktorka
Renata Bubrowiecka

Opracowanie graficzne i łamanie
Krzysztof Szczygielski

Projekt okładki
Krzysztof Szczygielski

Fotoedycja
Marcin Kapica

Korekta
Zespół

Współpracownicy
Przemek Berg, Jerzy Bralczyk, Mirosław Dworniczak, Andrzej Hołdys, Justyna Jońca, Katarzyna Kornicka-Garbowska, Agnieszka Krzemińska, Kamil Nadolski, Marcin Powęska, Krzysztof Szymborski, Weronika Śliwa

Rada Naukowa
Prof. dr hab. Ewa Bartnik
Prof. dr hab. Marek Demiański
Prof. dr hab. Michał Kleiber
Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski


Wydawca

POLITYKA Sp. z o.o. SKA
ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa
tel. 22 451 61 33/34; faks 22 451 61 35
www.polityka.pl; e-mail: polityka@polityka.pl

Prezes zarządu
Jerzy Baczyński

Dyrektor wydawniczy
Piotr Zmelonek
tel. 22 451 61 33/34

Dyrektor biura reklamy
Izabela Kowalczyk-Dudek
tel. 22 451 61 36
e-mail: reklama@polityka.pl

Dział Dystrybucji
Marcin Paśnicki, kierownik
e-mail: dystrybucja@polityka.pl

Prenumerata wydań papierowych
www.sklep.polityka.pl/wiz
tel. 22 336 75 60
e-mail: prenumerata@wiz.pl

Copyright ©POLITYKA Sp. z o.o. SKA 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone

Przedruki po uzyskaniu zgody Wydawcy.
Kontakt: Maciej Domagała
tel. 22 451 61 25
e-mail: m.domagala@polityka.pl