Człowiek

Alfred Tarski: Nocny logik

Według powszechnej opinii Alfred Tarski był jednym z najwybitniejszych logików wszech czasów. Urodził się w 1901 roku w Warszawie w zeświecczonej rodzinie żydowskiej przedsiębiorcy Ignacego (Izaaka) Teitelbauma i Róży (Racheli) z Prussaków. Po maturze w 1918 roku wstąpił na Uniwersytet Warszawski z zamiarem studiowania biologii, wkrótce jednak zmienił zdanie. Podczas wykładów profesora Stanisława Leśniewskiego usłyszał o pewnym nierozwiązanym zagadnieniu z teorii zbiorów. Wpadł na pomysł rozwiązania, które okazało się poprawne.

Wiedza i Życie 11/2017 (995) z dnia 01.11.2017; Uczeni w anegdocie; s. 71
Reklama