Werner Siemens, znakomity uczony i wynalazca niemiecki, rozpoczynał swe badania w więziennej celi. Werner Siemens, znakomity uczony i wynalazca niemiecki, rozpoczynał swe badania w więziennej celi. Siemens AG
Człowiek

Werner Siemens: Nawet chemicy...

W 1842 roku członkowie Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Alberta w Królewcu postanowili wystąpić z wnioskiem o przyznanie doktoratu honoris causa wybitnemu kompozytorowi węgierskiemu Ferencowi Lisztowi. Dziekanem tego wydziału był wówczas historyk Wilhelm Drumann, który uważał muzykę za zajęcie całkowicie niegodne człowieka, a w ogóle wyrażał się pogardliwie o naukach eksperymentalnych. Wnioskodawcy obawiali się, że sprzeciw Drumanna uniemożliwi podjęcie jednomyślnej uchwały, co było wtedy wymagane do przyznania takich wyróżnień.

Wiedza i Życie 6/2021 (1038) z dnia 25.05.2021; Uczeni w anegdocie; s. 71
Reklama