Wybitny polski astronom Michał Kamieński zajmował się także wojną trojańską i Atlantydą. Wybitny polski astronom Michał Kamieński zajmował się także wojną trojańską i Atlantydą. NAC
Człowiek

Michał Kamieński: Wszystko przez tę kometę

Po wojnie ten astronom nieco zdziwaczał. Ogłosił, że Atlantyda została zniszczona dokładnie w roku 9541 p.n.e., kiedy to według jego obliczeń ta kometa przeleciała bardzo blisko Ziemi, a jej fragment spadł, wywołując kataklizm. Pisze prof. Andrzej Kajetan Wróblewski.

Michał Kamieński był postacią niezwykłą. Urodził się w 1879 roku w majątku Dembrówka w ówczesnej guberni mohylewskiej. Ukończył gimnazjum w Pskowie, a potem w 1903 roku studia na wydziale matematyczno-fizycznym uniwersytetu w Petersburgu. Został od razu zatrudniony w obserwatorium astronomicznym w Pułkowie. Prowadził obserwacje astrometryczne, lecz najbardziej wciągała go praca rachmistrza. Poznawał metody obliczeń orbit ciał niebieskich. Fascynowały go zwłaszcza obliczenia orbit komet. Jego pierwsze rachunki dotyczyły komety Wolf 1.

Wiedza i Życie 8/2021 (1040) z dnia 01.08.2021; Uczeni w anegdocie; s. 71
Reklama