Opinie

Pod jedną wątrobą

Wątroba jest wewnątrz człowieka. Jak serce jest w jego środku, tak wątroba wewnątrz. Słowa serce (sierdce) i środek są spokrewnione; wątroba (ątroba) i wnętrze (vn ątri) – także (-oba to przyrostek, jak w słowach chudoba czy choroba). Brzmienia nazwy wątroby w innych językach są różne i często dla nas dziwne. Czeska jatra też z wnętrzem się łączy, niemieckie Leber i angielskie liver są oczywiście związane z życiem, które się mieści w środku, ale inne nazwy dla tego ważnego organu wzięły się stąd, że jest on nie tylko ważny, ale i szczególnie smaczny – chodzi tu, rzecz jasna, o wątroby i wątróbki zwierzęce, choć pożeranie wątroby wroga po jego pokonaniu mogło mieć także funkcje pozarytualne.

Wiedza i Życie 4/2021 (1036) z dnia 30.03.2021; Na końcu języka; s. 70
Reklama