Opinie

Zamiast

U Platona prothesis to było „wystawienie zwłok przed pogrzebem”, u Arystotelesa – sformułowanie tematu, zagadnienia. Łączyło się to dobrze z takimi słowami, jak teza, synteza czy antyteza. Ta ostatnia mogłaby być właściwie sama w pewnym sensie antytezą protezy – jedna jest przecież pro-, a druga anty-. Ale nasza dzisiejsza proteza wiąże się nie tyle ze słowem prothesis, ile z innym greckim wyrazem, podobnym, ale o całkiem odmiennym znaczeniu.

Wiedza i Życie 8/2016 (980) z dnia 01.08.2016; Na końcu języka; s. 17