Shutterstock
Opinie

Na końcu języka: Wzajemne przyciąganie

Prof. Jerzy Bralczyk o grawitacji.

Grawitacja to inaczej „przyciąganie powszechne”. W wielkim słowniku języka polskiego sprzed stu lat znaczenie słowa grawitować podawano jako „ciągnąć do pewnego (środkowego) punktu, krążyć około kogo lub czego, asystować”. Dopiero w kolejnym słowniku z połowy ubiegłego wieku grawitacja to było „wzajemne przyciąganie się wszystkich ciał we wszechświecie, ciążenie powszechne”. W dziewiętnastym wieku słowo grawitować, wzięte bezpośrednio z francuskiego graviter lub niemieckiego gravitieren (dokąd, rzecz jasna, przyszło z łacińskiego gravis), z początku miało znaczenie, jak niektórzy piszą, salonowe: odnoszone było do tworzenia się kręgów towarzyskich.

Wiedza i Życie 7/2021 (1039) z dnia 01.07.2021; Na końcu języka; s. 69
Reklama