Shutterstock
Opinie

Brudne sprawki czy nieskalanie

To brzydkie słowo. Tak brzydkie, że nawet trudno dociec jego etymologii. Może było w prasłowiańskim, może nie, pochodzenie ma w każdym razie niejasne. O brudzie pisze prof. Jerzy Bralczyk.

Oprócz polskiego jeszcze białoruski język ma brud, z polszczyzny wszelako zapożyczony. Oczywisty jest związek rzeczownika brud z czasownikiem brudzić, ale co było pierwsze? Podobny jest czasownik brukać, dawniej częstszy niż brudzić, ale wcale nie wcześniejszy. Temu przypisuje się jakieś związki z brukiem, który też wziął się nie bardzo wiadomo skąd (bo przecież nie od niemieckiego mostu). W poszukiwaniu pochodzenia próbowano także brudny z brzydkim łączyć, rdzeń breidos do bólu i przykrości się kiedyś podobno odnosił.

Wiedza i Życie 10/2021 (1042) z dnia 01.10.2021; Na końcu języka; s. 70
Reklama