Shutterstock
Opinie

Czy dobry złodziej to zły dobrodziej?

Jest w złodzieju pewien potencjał szlachetności. Bo mamy i kodeks złodziejski, i złodziejski honor.

Cyfranio z bajki Lema chciał wiedzieć, czy dobry złodziej to to samo co zły dobrodziej. Istotnie, te kombinacje kwalifikacji etycznych z określeniem sprawstwa wydają się symetryczne – a mamy jeszcze złoczyńcę i dobroczyńcę! Dziejać, z prasłowiańskiego dejati, znaczyło konkretnie „kłaść”, „stawiać”, mniej już konkretnie – „czynić”, „robić”. Przyrostek -dej oznaczał „ten, kto coś czyni” – dziś już tych -dejów mało, ostał się jeszcze „kołodziej”.

Wiedza i Życie 3/2022 (1047) z dnia 01.03.2022; Na końcu języka; s. 70
Oryginalny tytuł tekstu: "Złodziej czy dobrodziej?"
Reklama