Opinie

Wyzysk przyrody przez człowieka

Około 10 tys. lat temu ludzkość, która dotychczas żyła w niewielkich koczowniczych grupach plemiennych, zaczęła radykalnie zmieniać warunki swojej egzystencji. Pod koniec epoki kamienia, w okresie neolitu, początkowo na obszarze Żyznego Półksiężyca, a potem w innych częściach świata stopniowo porzucała łowiecko-zbieracki tryb życia oraz rozwijała uprawę roślin i hodowlę zwierząt. Będąc wcześniej w ścisłym związku z dziką naturą, ludzie zaczęli „tworzyć” alternatywną, kontrolowaną przez nich przyrodę i rozwijać osiadłą cywilizację.

Wiedza i Życie 10/2022 (1054) z dnia 01.10.2022; Chichot zza wielkiej wody; s. 3
Reklama