Jaskinia Goikoetxe Jaskinia Goikoetxe Ades Speleological Group
Środowisko

Na czerwono

Bogate w materię organiczną stalagmity stanowią zapis zmian środowiskowych

Niedaleko od mieniącego się wielobarwnymi budynkami Bilbao w północnej Hiszpanii leży równie kolorowy, choć podziemny świat krasowych korytarzy. Stalagmity i stalaktyty jaskini Goikoetxe są nie tylko, jak to zwykle bywa, białe – wiele z nich pyszni się kolorami, od miodowego do głębokiej czerwieni. Z nowych badań wynika, że formacje te, zwane ogólnie speleotemami, przejęły swoje zabarwienie od materii organicznej wypłukiwanej z gleby i znoszonej tam z wodą. W artykule opublikowanym w internetowym wydaniu czasopisma Quaternary International w kwietniu tego roku autorzy sugerują, że speleotemy jaskini Goikoetxe stanowią dzięki temu swego rodzaju archiwum, w którym zapisane zostały zmiany zachodzące w środowisku, takie jak intensywność i rodzaj opadów.

Świat Nauki 9.2020 (300349) z dnia 01.09.2020; Skaner; s. 12
Reklama