Pulsar - najciekawsze informacje naukowe. Pulsar - najciekawsze informacje naukowe. Shutterstock
Środowisko

Rośliny w Europie czekają na weekend

Intensywność fotosyntezy prowadzonej przez roślinność w poszczególnych dniach tygodnia zbadał międzynarodowy zespół. Różnice okazały się znaczące.

Poprawa jakości powietrza mogłaby sprawić, że rośliny otrzymywałyby więcej światła i dzięki temu mogłyby usunąć z atmosfery i zmagazynować więcej dwutlenku węgla – podkreślają naukowcy z NASA, Stanford University i kilku innych uczelni. Słowem, ograniczając poziom stałych zanieczyszczeń atmosferycznych, takich jak pyły zawieszone albo sadza, moglibyśmy zwiększyć potencjał roślin do powstrzymywania zmian klimatycznych.

Liyin He, Lorenzo Rosa i pozostali autorzy pracy opublikowanej w tym tygodniu w „PNAS” doszli do tego wniosku, przyglądając się – za pośrednictwem obrazów satelitarnych – intensywności fotosyntezy prowadzonej przez roślinność europejską w poszczególnych dniach tygodnia. Odkryli, że w dni robocze była ona słabsza, niż w weekendy. Dlaczego? Dalsza analiza, tym razem obecności pyłów i innych aerozoli atmosferycznych, wykazała, że tych z kolei było w weekendy najmniej. Wniosek nasuwa się sam. „W weekendy powietrze w Europie jest czystsze, ponieważ wiele zakładów przemysłowych nie pracuje. O wiele mniejszy jest też ruch samochodowy, bo ludzie nie dojeżdżają do pracy” – piszą autorzy badań. Wspomnijmy w tym miejscu o wcześniejszych badaniach przeprowadzonych przez ten sam zespół. Wynika z nich, że zanieczyszczone powietrze może ograniczać nawet o 20 proc. plony wielu roślin uprawnych.

W najnowszej analizie posłużono się pomiarami intensywności fotosyntezy (dokładnie rzecz biorąc – fluorescencji chlorofilu), które wykonuje od paru lat europejski satelita Sentinel-5P. Ta sama sonda zbiera też bardzo szczegółowe – najdokładniejsze w historii obserwacji satelitarnych – dane na temat poziomu kilkunastu głównych zanieczyszczeń w atmosferze.

Badacze oszacowali, że zredukowanie ilości aerozoli w powietrzu do poziomu weekendowego zwiększyłoby zdolność europejskich roślin do pochłaniania dwutlenku węgla o 40–50 mln ton. Inną pozytywną konsekwencją byłoby zwiększenie produktywności europejskiego rolnictwa.

Dodajmy jednak, że różnice w intensywności fotosyntezy pomiędzy dniami roboczymi i wolnymi nie występowały wszędzie w Europie. Naukowcy obserwowali je mniej więcej na dwóch trzecich terytorium kontynentu. Największe dysproporcje występowały oczywiście tam, gdzie jakość powietrza jest najgorsza, czyli m.in. nad środkową częścią Europy, w tym nad Polską.


Dziękujemy, że jesteś z nami. To jest pierwsza wzmianka na ten temat. Pulsar dostarcza najciekawsze informacje naukowe i przybliża najnowsze badania naukowe. Jeśli korzystasz z publikowanych przez Pulsar materiałów, prosimy o powołanie się na nasz portal. Źródło: www.projektpulsar.pl.

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną