Ilustracja Thomas Fuchs
Struktura

Zagadki chłodzenia

Światło lasera spowalnia cząstki, pozwalając zerknąć w świat kwantowy

Ponieważ my, ludzie, jesteśmy duzi i ciepli, trudno nam dostrzec działanie praw mechaniki kwantowej. Dlatego fizycy za pomocą laserów oziębiają atomy do bilionowej kelwina. Wtedy poruszają się one dostatecznie wolno i reguły kwantowego świata stają się widoczne. Okazuje się jednak, że kiedy próbujemy powtórzyć to samo z cząsteczkami zbudowanymi z dwóch lub więcej atomów, napotykamy trudności: ultrazimne cząsteczki podstępnie ogrzewają się, uciekając badaczom z pola widzenia. Zjawisko to zostało nawet nazwane „utratą ultrazimnych cząsteczek”.

Świat Nauki 1.2021 (300353) z dnia 01.01.2021; Skaner; s. 8
Reklama