Pulsar - wyjątkowy portal naukowy. Pulsar - wyjątkowy portal naukowy. Philipp Hoy, Rostock University, doi/10.1073/pnas.2312008121 / Archiwum
Struktura

Tysiące kamieni na dnie Bałtyku tworzyło paleolityczny szaniec

Dawni myśliwi również w Europie budowali z kamieni potężne struktury, które służyły im zapewne do polowań. Niemieccy archeolodzy znaleźli właśnie jedną z największych.

Obserwuj nas. Pulsar na Facebooku:

www.facebook.com/projektpulsar

Niemieccy badacze natrafili na zatopioną strukturę 10 km od brzegu na wysokości miejscowości Rerik. W tym miejscu ok. 9 tys. lat temu był ląd, a w okolicy znajdowała się linia brzegowa jeziora lub granica torfowiska. Na budowlę z epoki paleolitu naprowadziły naukowców sygnały hydroakustyczne zbierane przez statki, próbki sedymentologiczne (osadów) oraz zdjęcia podwodne.

Obiekt znajduje się na głębokości 21 m i składa z 1673 kamieni. Mają one średnio nieco mniej niż 1 m wysokości i są ułożonych obok siebie na długości niemal kilometra, w taki sposób, że nie można tego wiązać z działalnością lodowca czy innych sił naturalnych.

Kamienny szaniec jest jedną z najstarszych udokumentowanych budowli z paleolitu stworzonych przez człowieka i jedną z największych z epoki kamienia w Europie. Według odkrywców kamienny szaniec był używany przez paleolitycznych myśliwych do polowań na renifera euroazjatyckiego (Rangifer tarandus) w młodszym dryasie lub wczesnym okresie przedborealnym.

Podobne megastruktury z epoki kamienia są odkrywane ostatnio na całym świecie, ale w Europie były do tej pory nieznane – na tym gęsto zaludniony kontynencie dochodziło bowiem do ich zniszczenia, np. w wyniku reużycia kamieni.

Obiekt może dostarczyć brakujących informacji na temat rozwoju kultur późnopaleolitycznych i mezolitycznych, jego budowa wymagała bowiem współpracy wielu osób i przywództwa. Poza tym kolejne badania nad nim mogą pomóc w zrozumieniu ówczesnych strategii łowieckich.


Dziękujemy, że jesteś z nami. To jest pierwsza wzmianka na ten temat. Pulsar dostarcza najciekawsze informacje naukowe i przybliża najnowsze badania naukowe. Jeśli korzystasz z publikowanych przez Pulsar materiałów, prosimy o powołanie się na nasz portal. Źródło: www.projektpulsar.pl.

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną