Pulsar - najnowsze informacje naukowe. Pulsar - najnowsze informacje naukowe. Shutterstock
Zdrowie

Brak uznania w pracy jest dla serca mężczyzny tak samo groźny jak otyłość

Tak zwana nierównowaga wysiłku i nagrody ma konsekwencje nie tylko psychologiczne. Badacze odkryli właśnie jej szkodliwy wpływ na układ krążenia.

„Nierównowaga wysiłku i nagrody występuje w sytuacji, kiedy pracownik czuje się niedowartościowany, a więc mimo poświęcenia się dla pracy otrzymuje w zamian niewielkie uznanie. Może to być zbyt niskie wynagrodzenie, ale też brak pochwał lub socjalnego bezpieczeństwa” – tłumaczy Mathilde Lavigne-Robichaud z Quebec-University Laval Research Center, główna autorka badania opublikowanego w „Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes”.

Wzięli w nim udział pracownicy umysłowi w średnim wieku 45 lat, których ankietowano i zbierano ich dane medyczne od 2000 do 2018 r. Kontroli poddano zarówno mężczyzn (3 118), jak i kobiety (3 347).

Wśród mężczyzn zaobserwowano 49 proc. wzrost ryzyka chorób serca w porównaniu z tymi, którzy nie mieli poczucia, że ich wysiłki nie są doceniane. Ci zaś, którzy zgłosili w badaniu zarówno obciążenie pracą, jak i brak równowagi między wysiłkiem a nagrodą, byli dwukrotnie bardziej narażeni na choroby układu krążenia w porównaniu z mężczyznami, którzy nie doświadczali połączenia obu stresujących czynników (wysiłku włożonego w pracę oraz braku uznania). Negatywne efekty dla kondycji serca i układu krążenia uczeni uznali za porównywalne ze skutkami otyłości.

W przypadku kobiet połączenie efektu przytłoczenia zawodowymi obowiązkami i poczucia niedostatecznego wynagradzania nie okazało się tak wyraźne, co zdaniem autorów nie dowodzi, że takiej korelacji nie ma. „Można jednak domniemywać, że interwencje mające na celu zmniejszenie stresorów w środowisku pracy, są szczególnie skuteczne dla mężczyzn. Brak ustalenia bezpośredniego związku między psychospołecznymi stresorami zawodowymi a chorobą niedokrwienną serca u kobiet sygnalizuje potrzebę dalszych badań”.

W ankietach najczęściej znalazły się skargi na kombinację wysokich wymagań zawodowych (duże obciążenie obowiązkami i napięte terminy) z brakiem kontroli nad wynikami swojej pracy (pozbawieniem prawa do podejmowania decyzji oraz możliwości wyboru sposobu, w jaki pracownik wykonuje swoje zadania). Dlatego zdaniem badaczy interwencje, jakie mogłyby pomóc pracownikom, by uwolnić ich od stresu, a w konsekwencji zapobiec np. zawałom serca, powinny obejmować: promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, poprawę komunikacji i umożliwienie im przejęcia większej kontroli nad powierzonymi obowiązkami.


To jest pierwsza wzmianka na ten temat. Jeśli z niej korzystasz, powołaj się na źródło, czyli na www.projektpulsar.pl. Dziękujemy.

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną