Shutterstock
Człowiek

Uśmiech: może być przyjazny i wrogi

Niekoniecznie na dobre

Podobno zawsze warto się uśmiechać, nawet w trudnych chwilach. Przekonanie to znalazło potwierdzenie naukowe, o czym świadczy eksperyment przeprowadzony w 1988 roku. Część badanych trzymała w zębach ołówek, co miało na celu rozciągnięcie ust podobnie jak w uśmiechu. Wszystkim uczestnikom dano do oceny humorystyczne rysunki – ci z ołówkami w ustach, zgodnie z hipotezą mimicznego sprzężenia zwrotnego, uznali je za zabawniejsze.

A co nasz uśmiech mówi innym osobom?

Świat Nauki 11.2021 (300363) z dnia 01.11.2021; Skaner; s. 14
Oryginalny tytuł tekstu: "Wróżenie z uśmiechu"