Pulsar - najciekawsze informacje naukowe. Pulsar - najciekawsze informacje naukowe. Shutterstock
Człowiek

Znasz angielski? I tak masz mniejsze szanse na karierę w nauce

Do takiego wniosku doszli Australijczycy po przebadaniu 908 naukowców z 8 krajów.

Gdyby nie bariera językowa, wniosłabym znacznie większy wkład w postęp ekologii i ochrony bioróżnorodności” – stwierdziła pochodząca z Japonii badaczka w średnim wieku. Jej wypowiedź przytacza na łamach „PLoS Biology” zespół Tatsuyi Amano z the University of Queensland w Australii. Sprawdzał on, czy naukowcy, dla których angielski nie jest językiem rodzimym, muszą stawiać czoła większym wyzwaniom.

Badacze przeprowadzili ankietę wśród 908 badaczy zajmujących się szeroko pojętymi naukami o środowisku (głównie ekologią, biologią ewolucyjną i ochroną przyrody). Uczestnicy pochodzili z 8 krajów: Bangladeszu, Boliwii, Japonii, Nepalu, Hiszpanii i Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii i Nigerii, gdzie angielski jest językiem oficjalnym. „Wyniki odsłoniły głębokie problemy nierodzimych użytkowników angielskiego we wszystkich badanych aktywnościach naukowych” – czytamy w „PLos Biology”.

Badacze, dla których angielski był językiem obcym, spędzali średnio 46,6 proc. (dla krajów o średniej znajomości angielskiego) lub 90,8 proc. (dla krajów o niskiej znajomości angielskiej) więcej czasu na czytanie publikacji naukowych niż rodzimi użytkownicy tego języka. Również pisanie prac naukowych zajmowało im więcej czasu: średnio odpowiednio 50,6 proc. lub 29,8 proc. W co najmniej 75 proc. przypadków prosili kogoś, by sprawdził poprawność językową ich artykułów. Czasami korzystali z uprzejmość kogoś znajomego, ale nierzadko płacili za usługi profesjonalnej firmy edytorskiej. Ponad 30 proc. częściej niż w przypadku rodzimych użytkowników angielskiego ich prace były odrzucane przez czasopisma ze względu na błędy językowe. Jeśli zaś zostały przyjęte, to ponad 40 proc. częściej redakcja żądała od nich poprawy językowej.

Znajomość języka angielskiego w świecie nauki.ArchiwumZnajomość języka angielskiego w świecie nauki.

Język stawał się też barierą w udziale w konferencjach. Prawie 30 proc. młodych badaczy, dla których angielski nie był językiem rodzimym, rezygnowało z tego powodu z tych wydarzeń. Ci, którzy jednak w nich uczestniczyli, unikali prezentacji ustnych. Jeśli zaś już decydowali się przedstawić wyniki swoich badań publicznie, to przygotowanie zajmowało im o 38 proc. (dla krajów o średniej znajomości angielskiego) lub 93,7 proc. (dla krajów o niskiej znajomości) więcej czasu. A 65 proc. przyznawało, że i tak mieli problemy wyjaśnieniem swoich prac.

Zdaniem autorów pracy w „PLoS Biology” bariery językowe utrudniają zwiększanie różnorodności w nauce. „Pilnie potrzebujemy wspólnego wysiłku, na poziomach instytucjonalnym i społecznym, aby zminimalizować przeszkody dla nierodzimych użytkowników angielskiego” – podsumowują.


To jest pierwsza wzmianka na ten temat. Jeśli z niej korzystasz, powołaj się na źródło, czyli na www.projektpulsar.pl. Dziękujemy.

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną