Pulsar - najnowsze badania naukowe. Pulsar - najnowsze badania naukowe. Shutterstock
Człowiek

Rezygnację z jedzenia mięsa nakazują człowiekowi geny

Nowe światło na kwestię wegetarianizmu rzuciły badania zespołu uczonego z Northwestern University. Przeanalizowano w nich informacje na temat ponad 5 tys. wegetarian.

Większość wegetarian spotyka się z pytaniem o powody, dla których nie jedzą mięsa. Czy stoją za tym preferencje smakowe, czy kwestie zdrowotne i/lub ideologiczne, odnoszące się do negatywnych konsekwencji uboju zwierząt oraz wpływu ich hodowli na środowisko i klimat?

Polskie badania prof. Dominiki Maison i mgr Dominiki Adamczyk z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowane w „Journal of Marketing and Market Studies” w 2019 r., potwierdziły, że motywacja zdrowotna i etyczna najsilniej różnicują tę grupę konsumentów. Z najnowszych ustaleń wynika, że mają one jednak cechę wspólną, która determinuje ich wybory żywieniowe: jest nią genetyka. Mówiąc zaś precyzyjniej: wykryte w genomie zestawy mutacji, które mają bezpośredni związek z wegetarianizmem.

Naukowcy z zespołu prof. Nabeela Yaseena z Northwestern University porównali genomy 5324 ścisłych wegetarian (nie spożywających ryb, drobiu ani czerwonego mięsa) z 329 455 osobami, które się do nich nie zaliczały. Wszystkie dane pochodziły z brytyjskiego Biobanku, a uczestnicy należeli do rasy kaukaskiej, co pozwoliło uniknąć błędów ze względu na pochodzenie etniczne. W zebranym materiale zidentyfikowano warianty 34 genów, które mogą przyczyniać się do wyboru diety wegetariańskiej. Spośród nich trzy były powtarzalne w 100 proc., z których dwa (NPC1 i RMC1) biorą udział w metabolizmie tłuszczów i/lub funkcjonowaniu mózgu.

Jak tłumaczy prof. Yaseen, to właśnie różnice w sposobie przetwarzania tłuszczów zwierzęcych przez organizm i wynikający z tego wpływ na mózg mają tu znaczenie. I nie ma nic dziwnego w tym, że czynnikiem napędzającym preferencje żywieniowe jest nie tylko smak, ale też sposób, w jaki organizm metabolizuje składniki pokarmowe. „Na przykład pijąc po raz pierwszy alkohol lub kawę, większość ludzi nie uzna ich za smaczne, ale z czasem to się zmienia i zaczynają być odbierane jako przyjemne – mówi główny badacz. – Z mięsem jest podobnie. Jego składniki lipidowe sprawiają, że większość ludzi potrzebuje ich i pragnie. Natomiast geny wykryte u wegetarian niwelują te odczucia”.

Artykuł opublikowany w PLOS ONE jest pierwszym w pełni recenzowanym, który analizuje związek między genetyką a ścisłym wegetarianizmem. Autorzy wyrazili nadzieję, że ich praca przyczyni się do dalszych badań, które mogą mieć ważne implikacje dotyczące zaleceń dietetycznych i produkcji substytutów mięsa.


Dziękujemy, że jesteś z nami. To jest pierwsza wzmianka na ten temat. Pulsar dostarcza najciekawsze informacje naukowe i przybliża najnowsze badania naukowe. Jeśli korzystasz z publikowanych przez Pulsar materiałów, prosimy o powołanie się na nasz portal. Źródło: www.projektpulsar.pl.