Pulsar - wyjątkowy portal naukowy. Pulsar - wyjątkowy portal naukowy. Shutterstock
Człowiek

Automatyzacja pracy oraz AI zmniejszają religijność

Ale nabierają cech zjawisk nadprzyrodzonych i dlatego w świadomości społecznej stopniowo zastępują tradycyjne wierzenia, sugerują badacze.

Obserwuj nas. Pulsar na Facebooku:

www.facebook.com/projektpulsar

Wpływ postępującej automatyzacji na rynek pracy, bezrobocie czy nierówności doczekał się wielu opracowań. Uczonym nie daje spokoju także fenomen spadku religijności wśród zamożnych społeczeństw zachodnich. Czy są jakieś punkty styczne tych dwóch wielkich procesów? Autorzy badania opublikowanego w „Proceedings of the National Academy of Sciences” sugerują, że może tak być.

Aby sprawdzić swoją hipotezę, przeprowadzili cztery różne badania. W pierwszym prześledzili ogólny spadek liczby osób religijnych w latach 2006-2019. Pytali: „Czy religia jest ważną częścią twojego codziennego życia?”. Odpowiadało ponad 2 mln respondentów z 68 krajów. Następnie badacze zestawili te dane z liczbą aktywnych robotów przemysłowych w każdym z tych państw. Wyniki wykazały istnienie korelacji między dwoma czynnikami.

Następny eksperyment dowiódł, że osoby zamieszkałe na obszarach metropolitarnych USA o wysokim poziomie nasycenia robotyką, konsekwentnie deklarują się jako coraz mniej religijne.

Trzecie badanie koncentrowało się na ponad 46 tys. członkach wyżej wymienionych społeczności w USA w latach 2009-2020. Mierzyło zależność religijności od intensywności kontaktów ze zautomatyzowanym środowiskiem w pracy. Znów okazało się, że ludzie zajmujący stanowiska najbardziej wyeksponowane na automatyzację, w coraz mniejszym stopniu deklarują wiarę w boga.

Sięgnij do źródeł

Badania naukowe: Exposure to automation explains religious declines

Na koniec grupa 1,4 tys. osób o różnych przekonaniach religijnych czytała kilka krótkich informacji o postępach, jakich udało się dokonać w medycynie albo rolnictwie dzięki nauce oraz AI.

Uczestnicy oceniali, jak bardzo dana informacja im zaimponowała, w jakim stopniu wiązała się, ich zdaniem, z „prawami natury”, a na koniec określić, czy wpłynęła na ich przekonania religijne. Pytanie o związek z prawami natury miało sprawdzać, czy badani postrzegają sztuczną inteligencję jako siłę „nadprzyrodzoną” (w domyśle – nieograniczoną regułami nauk takich jak chemia, biologia czy medycyna).

Autorzy sugerują, że w opinii badanych automatyzacja i sztuczna inteligencja nabierają cech zjawisk nadprzyrodzonych i właśnie dlatego stopniowo zastępują nimi tradycyjne wierzenia religijne. „Dawniej, aby rozwiązać problemy przekraczające ich możliwości, ludzie zwracali się do bogów czy wróżbitów. Dziś postęp technologiczny oferuje odpowiedzi na pytania, na które do niedawna odpowiadała tylko religia” – konkludują autorzy.


Dziękujemy, że jesteś z nami. To jest pierwsza wzmianka na ten temat. Pulsar dostarcza najciekawsze informacje naukowe i przybliża najnowsze badania naukowe. Jeśli korzystasz z publikowanych przez Pulsar materiałów, prosimy o powołanie się na nasz portal. Źródło: www.projektpulsar.pl.

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną