Ilustracja Thomas Fuchs
Człowiek

Ewolucja języka

Dlaczego jedne wyrazy znikają, a inne nie?

Charles Darwin odnalazł inspirację do swojej teorii ewolucji w ptasich dziobach, pancerzach wielkich żółwi – oraz w języku. „Przetrwaniem lub zachowaniem niektórych słów walczących o to, by nie odejść w przeszłość, rządzi dobór naturalny” – pisał w 1871 roku w swoim dziele O pochodzeniu człowieka.

Język zmienia się z upływem czasu. Większość badaczy zajmuje się społecznymi i środowiskowymi czynnikami wpływającymi na język, ale mało miejsca poświęca wyjaśnieniu, dlaczego pewne słowa trafiają na długo do leksykonów, a inne z nich znikają.

Świat Nauki 6.2024 (300394) z dnia 01.06.2024; Skaner; s. 12
Reklama