Para butlonosów. Para butlonosów. Minden Pictures
Środowisko

Humor delfina można poznać po tym, jak się przedstawia innym

„Gwizdy tożsamościowe” delfinów, służące do identyfikacji poszczególnych osobników i przekazywania osobistych informacji, są od dawna uważane za jedną z najbardziej złożonych form komunikacji zwierzęcej, jaką znamy. W nowych badaniach oceniano, jak bardzo te odgłosy mogą się różnić pomiędzy osobnikami i w zależności od sytuacji.

Eksperci potrafią rozpoznać imię, którym posługuje się delfin, wsłuchując się przez dłuższy czas w to, co komunikuje on towarzyszom. Zwierzęta różnicują swoje gwizdy, zmieniają tonację, powtarzają pewne frazy, dodają lub pomijają krótkie segmenty. W badaniu opisanym we „Frontiers in Marine Science” przeanalizowano tę zmienność odgłosów na podstawie około 1000 nagrań z udziałem około 300 delfinów zarejestrowanych w ciągu czterech dekad.

Aby ocenić ilościowo zmienność delfinich gwizdów oraz porównać je z odgłosami innych gatunków (głównie ptaków), autorzy badań przeanalizowali metodami statystycznymi 21 różnych cech dźwięków, na przykład długość, częstotliwość czy też tonację.

Świat Nauki 12.2022 (300376) z dnia 01.12.2022; Skaner; s. 16
Oryginalny tytuł tekstu: "Wiele mówiący gwizd"
Reklama