Para butlonosów. Para butlonosów. Minden Pictures
Środowisko

Humor delfina można poznać po tym, jak się przedstawia innym

„Gwizdy tożsamościowe” delfinów, służące do identyfikacji poszczególnych osobników i przekazywania osobistych informacji, są od dawna uważane za jedną z najbardziej złożonych form komunikacji zwierzęcej, jaką znamy. W nowych badaniach oceniano, jak bardzo te odgłosy mogą się różnić pomiędzy osobnikami i w zależności od sytuacji.

Eksperci potrafią rozpoznać imię, którym posługuje się delfin, wsłuchując się przez dłuższy czas w to, co komunikuje on towarzyszom. Zwierzęta różnicują swoje gwizdy, zmieniają tonację, powtarzają pewne frazy, dodają lub pomijają krótkie segmenty. W badaniu opisanym we „Frontiers in Marine Science” przeanalizowano tę zmienność odgłosów na podstawie około 1000 nagrań z udziałem około 300 delfinów zarejestrowanych w ciągu czterech dekad.

Aby ocenić ilościowo zmienność delfinich gwizdów oraz porównać je z odgłosami innych gatunków (głównie ptaków), autorzy badań przeanalizowali metodami statystycznymi 21 różnych cech dźwięków, na przykład długość, częstotliwość czy też tonację. Im bardziej zróżnicowany był repertuar tych cech podczas każdego komunikatu i im bardziej odgłosy różniły się pomiędzy osobnikami, tym wyżej dany gatunek był punktowany.

Świat Nauki 12.2022 (300376) z dnia 01.12.2022; Skaner; s. 16
Oryginalny tytuł tekstu: "Wiele mówiący gwizd"
Reklama