Pulsar - portal popularnonaukowy Pulsar - portal popularnonaukowy Shutterstock
Struktura

Im więcej ścieżek rowerowych, tym więcej wymiernych korzyści dla miasta i ludzi

W jakim stopniu dobra infrastruktura dla cyklistów wpływa na natężenie miejskiego ruchu rowerowego? Naukowcy wykorzystali duży zbiór danych z kopenhaskich ulic.

Nie wystarczy sama promocja korzystania z rowerów miejskich – zwracają uwagę badacze. Do zmniejszenia zatłoczenia dróg, hałasu i zanieczyszczenia powietrza niezbędne jest zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju podróży alternatywnych. Zastosowany przez nich model obliczeniowy pozwolił na określenie preferencji duńskich rowerzystów dla różnych typów infrastruktury i zagospodarowania terenu. Szacowano także uogólnione koszty podróży rowerowej, który skorelowano z liczbą podróży rowerowych.

Zaawansowane symulacje (w trzech scenariuszach) wykazały, że rozbudowana kopenhaska sieć pasów rowerowych spowodowała wzrost liczby podróży rowerowych i liczby przejechanych kilometrów odpowiednio o 60 i 90 proc. w porównaniu do scenariusza bez sieci pasów rowerowych. Na podstawie scenariuszy obliczono, że korzyść netto z udostępnienia pasa rowerowego związana ze zmianą kosztów ogólnych, zdrowotnych i wypadków wynosi od 420 tys. do 440 tys. euro na kilometr pasa rocznie.

Z badań wynika, że zapewnienie infrastruktury rowerowej dość istotnie obniża uogólniony koszt korzystania z roweru. Ścieżki rowerowe (cycleways) – o 20 proc. Na drogach osiedlowych i średnich, pasy rowerowe, chronione lub tylko malowane – odpowiednio o 14 i 22 proc. A typ pasa rowerowego ma znaczący wpływ na wskaźnik kosztów dla kategorii dróg dużych – malowane mają tylko niewielki i statystycznie nieistotny wpływ, podczas gdy chronione zmniejszają wskaźnik kosztów aż o 34 proc. Tak więc wpływ pasów rowerowych jest tym istotniejszy, im większa jest droga, a chronione realnie wpływają na uogólniony koszt na największych trasach, gdzie ruch samochodowy jest duży.

Podsumowując: zapewnienie infrastruktury przyjaznej rowerom ma istotny wpływ na wybór trasy i przekłada się to na znaczny wpływ na liczbę podróży rowerowych.

Badanie jest o tyle znaczące, że próba badawcza była naprawdę spora – przeanalizowano 218 489 podróży rowerowych w Kopenhadze (dane zostały uzyskane od użytkowników kasków z poduszką powietrzną Hövding).

Badanie (autorzy: Mogens Fosgerau, Mirosława Łukawska, Mads Paulsen, Thomas Kjær Rasmussen) ukazało się na łamach PNAS.

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną