Ekonomiczny Nobel 2023: Claudia Goldin Ekonomiczny Nobel 2023: Claudia Goldin Nobel Prize / Archiwum
Struktura

Za lepsze zrozumienie sytuacji kobiet na rynku pracy. Ekonomiczny Nobel 2023 r. dla Claudii Goldin

Badaczka z Harvard University przedstawiła pierwszy kompleksowy opis zarobków kobiet i ich udziału w rynku pracy na przestrzeni wieków.

„Zrozumienie roli kobiet w pracy jest ważne dla społeczeństwa. Dzięki przełomowym badaniom Claudii Goldin wiemy teraz znacznie więcej o podstawowych czynnikach i barierach, które mogą wymagać rozwiązania w przyszłości” – powiedział Jakob Svensson, przewodniczący Komitetu Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Kobiety są zdecydowanie niedostatecznie reprezentowane na globalnym rynku pracy, a kiedy pracują, zarabiają mniej niż mężczyźni. Claudia Goldin przeszukała archiwa i zebrała amerykańskie z ponad 200 lat. Pozwoliło jej to na sprawdzenie, w jaki sposób i z jakich powodów zmieniały się nierówności w zarobkach i wskaźnikach zatrudnienia między płciami.

Okazało się, że udział kobiet w rynku pracy tworzy krzywą w kształcie litery U – udział zamężnych kobiet zmniejszył się wraz z przejściem od społeczeństwa agrarnego do przemysłowego na początku XIX w., a zaczął rosnąć wraz z rozwojem sektora usług na początku XX w. Goldin wyjaśniła ten wzorzec jako wynik zmian strukturalnych dotyczących norm społecznych określających obowiązki kobiet związanych z domem i rodziną.

W XX w. poziom wykształcenia kobiet stale wzrastał, a w większości krajów o wysokich dochodach jest on obecnie znacznie wyższy niż w przypadku mężczyzn. Goldin wykazała, że ważną funkcję w przyspieszeniu tej rewolucyjnej zmiany spełnił dostęp do pigułek antykoncepcyjnych. One bowiem dały kobieton nowe możliwości planowania kariery.

Jeśli chodzi o mniejsze wynagrodzenia, to historycznie rzecz biorąc, można byłoby je wyjaśniać różnicami w wykształceniu i wyborach zawodowych. Goldin wykazała jednak, że sytuacja ta dziś dotyczy kobiet wykonujących te same obowiązki, na tych samych stanowiskach, co mężczyźni, a zaczynają one być słabiej opłacane wraz z narodzinami pierwszego dziecka.


oprac. na podstawie materiałów Nobel Prize

Kalendarz Noblowski 2023

Ogłoszenie Nagród Nobla odbywa się w dniach 2-9 października 2023 r.

Fizjologia lub medycyna - laureaci: Katalin Karikó i Drew Weissman „za odkrycia dotyczące modyfikacji zasad nukleozydowych, które umożliwiły opracowanie skutecznych szczepionek mRNA przeciwko COVID-19”. Nagroda w tej kategorii została ogłoszona 2.10.2023 o godz. 11.45 w The Nobel Assembly at Karolinska Institutet. Czytaj TUTAJ

Fizyka – laureaci: Pierre Agostini, Ferenc Krausz, Anne L'Huillier „za metody eksperymentalne, które generują attosekundowe impulsy światła do badania dynamiki elektronów w materii”. Nagroda w tej kategorii została ogłoszona 3.10.2023 o godz. 11.45 w The Royal Swedish Academy of Sciences. Czytaj TUTAJ

Chemia – laureaci: Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus i Alexei I. Ekimov „za odkrycie i syntezę kropek kwantowych”. Nagroda w tej kategorii została ogłoszona 4.10.2023 o godz. 11.45 w The Royal Swedish Academy of Sciences. Czytaj TUTAJ

Literatura (Literacka Nagroda Nobla) - laureat: Jon Fosse „za jego innowacyjne sztuki i prozę, które dają głos temu, co niewypowiedziane”. Nagroda w tej kategorii została ogłoszona 5.10.2023 o godz. 13.00 w The Swedish Academy. Czytaj TUTAJ

Pokojowa Nagroda Nobla – laureatka: Narges Mohammadi „za walkę przeciwko uciskowi kobiet w Iranie oraz walkę na rzecz promowania praw człowieka i wolności dla wszystkich”. Nagroda w tej kategorii została ogłoszona 6.10.2023 o godz. 11.00 w The Norwegian Nobel Institute. Czytaj TUTAJ

Nauki ekonomiczne (Nagroda Sveriges Riksbank za nauki ekonomiczne pamięci Alfreda Nobla) - nagroda w tej kategorii zostanie ogłoszona 9.10.2023 o godz. 11.45 w The Royal Swedish Academy of Sciences.