Pulsar - najciekawsze badania naukowe. Pulsar - najciekawsze badania naukowe. Shutterstock
Człowiek

Nośnik jednak ma znaczenie

Kłopoty z dysleksją
Zdrowie

Kłopoty z dysleksją

Jak wadliwa definicja zaburzenia utrudnia niesienie pomocy dzieciom mającym trudności z czytaniem.

Może istnieć zależność między lekturą tekstów online, a osłabieniem umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Przeprowadzone w ostatnich latach badania sugerowały, że może istnieć zależność między czytaniem tekstów online a osłabieniem umiejętności czytania ze zrozumieniem. Te wnioski potwierdza najnowsza meta-analiza opublikowana na łamach „Review of Educational Reaserch”. Na podstawie kilkudziesięciu różnych badań przeprowadzonych w latach 2000-2022, w których wzięło udział prawie 470 tys. osób, badacze dowodzą, że konsumowanie dużych ilości tekstów drukowanych przez dzieci w wieku szkolnym znacznie poprawia umiejętność „głębokiego” rozumienia treści. Co zaś tyczy się tekstów cyfrowych, to ich wpływ na umiejętność czytania ze zrozumieniem jest praktycznie zerowy.

Warto zaznaczyć, że badanie dotyczyło wyłącznie tekstów konsumowanych w czasie wolnym dla przyjemności. Autorzy artykułu – Cristina Vargas i Ladislao Salmerón z Zakładu Psychologii Ewolucyjnej i Wychowawczej Uniwersytetu w Walencji – piszą, że jeśli uczeń spędza 10 godzin na czytaniu książek w wersji papierowej, jego zdolność do dogłębnego przyswojenia zawartych tam treści będzie prawdopodobnie od 6 do 8 razy większa, niż w przypadku czytania na urządzeniach cyfrowych przez ten sam czas.

Wnioski są o tyle zaskakujące, że nawet czytanie ściśle w celach informacyjnych np. stron edukacyjnych czy Wikipedii, okazuje się nie rozwijać umiejętności rozumienia wśród dzieci. Zależność ta zmienia się jednak wraz z wiekiem: na późniejszych etapach edukacji (w szkole średniej i na uniwersytetach) dało się zaobserwować niewielki pozytywny wpływ czytania na ekranie na rozumienie.

Drugi interesujący wniosek: w miarę jak młodzi czytelnicy „zanurzają się” w długie i złożone teksty drukowane, ich umiejętności przyswajania tych treści pogłębiają się, co zachęca ich do sięgania po jeszcze dłuższe i złożone lektury.


Dziękujemy, że jesteś z nami. To jest pierwsza wzmianka na ten temat. Pulsar dostarcza najciekawsze informacje naukowe i przybliża najnowsze badania naukowe. Jeśli korzystasz z publikowanych przez Pulsar materiałów, prosimy o powołanie się na nasz portal. Źródło: www.projektpulsar.pl.

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną