Pulsar - najciekawsze informacje naukowe. Pulsar - najciekawsze informacje naukowe. Shutterstock
Człowiek

Nauka to dla niektórych obca wiara

Na związki religijności ze sceptycyzmem wobec nauki wskazywało do tej pory wiele badań. Nie wyjaśniały one jednak nierównej geograficznej dystrybucji denializmu. Tego aspektu dotyczy artykuł w „PNAS Nexus”.

Osoby o wysokim poziomie nietolerancji religijnej są bardziej skłonne do odrzucania nauki, ponieważ postrzegają ją jako „konkurencyjny system wierzeń” – dowodzą w opublikowanej właśnie pracy badacze. Postawa polegająca na odrzuceniu innych wyznań wynika zaś bezpośrednio z braku różnorodności religijnej. A to tłumaczy, dlaczego sceptycyzm wobec nauki występuje we wszystkich społeczeństwach bez względu na poziom dochodów, skład etniczny czy wyznawaną religię.

Aby udowodnić tę tezę, uczeni przywołują wyniki siedmiu badań z różnych części świata. Dotyczyły one m.in. stosowania się do zaleceń o dystansowaniu społecznym podczas pandemii Covid-19 oraz chęci przyjmowania szczepionek w USA w hrabstwach zamieszkałych m.in. przez wspólnoty amiszów czy ewangelicznych chrześcijan. Badano też jaki wpływ na decyzję o nieprzyjęciu szczepionki czy uczestnictwie w nabożeństwie (pomimo zaleceń o dystansowaniu), ma intensywność kontaktów społecznych – lub ich brak – z ludźmi wyznającymi inną religię lub niewierzącymi. Jako wskaźnik zostały również przyjęte dane międzynarodowego badania PISA (Programme for International Student Assessment), z którego wynika, że uczniowie z krajów wielowyznaniowych uzyskują z reguły lepsze wyniki w testach z przedmiotów ścisłych.

Autorzy z tych informacji wywnioskowali, że ludzie, którzy mają mało kontaktu z przedstawicielami innych wyznań, dorastają w przekonaniu, że ich wiara przewyższa wszystkie inne (w tym naukę). Nietolerancja jest zatem najważniejszą zmienną wyjaśniającą sceptycyzm wobec nauki.


Dziękujemy, że jesteś z nami. To jest pierwsza wzmianka na ten temat. Pulsar dostarcza najciekawsze informacje naukowe i przybliża najnowsze badania naukowe. Jeśli korzystasz z publikowanych przez Pulsar materiałów, prosimy o powołanie się na nasz portal. Źródło: www.projektpulsar.pl.

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną