Opinie

Szczur w spodniach

Nagrody Nobla w dziedzinach naukowych i w literaturze mają pewną wspólną cechę. W obu przypadkach wyróżniane prace są trudne w czytaniu, ich zrozumienie wymaga umysłowego wysiłku, a często też fachowego przygotowania, więc laikowi trudno docenić ich wartość. W przypadku literatury sytuacja jest zupełnie klarowna – Nagroda Nobla przynosi autorowi profesjonalny prestiż, ale „lud” i tak woli czytać romanse i kryminały. Natomiast rynek informacji naukowej rządzi się innymi prawami i uczeni zwykle nie zabiegają o popularność w szerokich kręgach niedokształconego społeczeństwa, które nauka nudzi.

Wiedza i Życie 11/2016 (983) z dnia 01.11.2016; Chichot zza wielkiej wody; s. 73
Reklama