Shutterstock
Opinie

Pożądana równowaga

Jeśli coś jest zrównoważone, to zwykle jest zrównoważone czymś innym – bo jak czegoś za dużo, to często byłoby dobrze, gdyby i czegoś innego też było więcej. Pisze prof. Jerzy Bralczyk.

Równowaga to pewien stan lub relacja. Stan czegoś (wtedy tę równowagę można nazwać wewnętrzną) albo relacja czegoś z czymś. Od strony fizycznej w stanie równowagi jest na przykład takie ciało, na które nie działają żadne siły albo, owszem, działają, ale się wzajemnie znoszą – i dzięki temu trwa ono w bezruchu. Dotyczy to oczywiście i ciał żywych: żywe ciało utrzymuje równowagę, gdy jego postawa nie zależy od czynników zewnętrznych. Człowiek, gdy się nie chwieje i nie przewraca, zachowuje równowagę.

Wiedza i Życie 8/2021 (1040) z dnia 01.08.2021; Na końcu języka; s. 70