Pulsar - wyjątkowy portal popularnonaukowy Pulsar - wyjątkowy portal popularnonaukowy Shutterstock
Zdrowie

Ryzyko schizofrenii można wykryć już u płodu

Geny, które zwiększają ryzyko tej choroby psychicznej, są aktywowane w łożysku. A że jest ono łatwiej dostępne niż mózg, otwiera się droga do wczesnej diagnozy.

Naukowcy starający się wytropić źródła schizofrenii nie odkryli pojedynczego genu, który wywoływałby tę chorobę. Ich zdaniem broni się tzw. teoria poligenowa, która zakłada, że schizofrenię wywołuje wiele genów wchodzących w interakcje z rozmaitymi czynnikami środowiskowymi. Naukowcy przez ponad wiek zakładali, że geny odpowiedzialne za ryzyko schizofrenii dotyczą głównie, jeśli nie wyłącznie, mózgu. Autorzy najnowszej pracy opublikowanej na łamach „Nature Communications” odkryli, że ponad 100 aktywowanych jest gdzie indziej.

Tajemnica genetyki schizofrenii ukrywa się w kluczowym organie wspierającym rozwój prenatalny. Odgrywa on dużo ważniejszą rolę w rozwoju choroby, niż wcześniej sądzono” – stwierdza w komentarzu do badania swojego zespołu dr Daniel Weinberger, który kieruje Lieber Institute for Brain Development, wchodzącym w skład kampusu medycznego Johns Hopkins w Baltimore.

Okazuje się, że geny schizofrenii ulegają ekspresji w komórkach łożyska zwanych trofoblastami, które uczestniczą w wymianie składników odżywczych matczyno-płodowych. Zdaniem badaczy mogą one mieć stosunkowo większy wpływ na dziedziczenie tej choroby po przodkach niż geny ryzyka wykrywane w mózgu.

W pracy zidentyfikowano również kilka genów w łożysku, które są czynnikami sprawczymi cukrzycy, choroby afektywnej dwubiegunowej, depresji, autyzmu i ADHD. Jednak znacznie więcej powiązań było z genami schizofrenii niż z którymkolwiek z tych innych zaburzeń.

Naukowcy przebadali również niewielką liczbę łożysk pochodzących od matek, które chorowały na Covid-19 podczas ciąży i spostrzegli, że geny schizofrenii były w nich bardziej aktywowane. Odkrycie to wskazuje, że zakażenie Covid-19 w czasie ciąży może być czynnikiem ryzyka schizofrenii ze względu na wpływ infekcji na łożysko.

Łożysko jest łatwiej dostępne niż mózg, celowanie w jego biologię może pomóc stworzyć strategie zapobiegania schizofrenii” – dodaje dr Daniel Weinberger. Specjaliści medycyny prenatalnej w porozumieniu z genetykami mogliby bowiem zmiany w genach łożyska wykrywać we krwi kobiet podczas ciąży. Gdyby lekarze wiedzieli, które dzieci są najbardziej narażone na zaburzenia rozwojowe, mogliby wdrożyć wczesne interwencje, aby utrzymać je w zdrowiu. Jest też nadzieja, że badania nad genami łożyska doprowadzą w przyszłości do opracowania nowych narzędzi do leczenia schizofrenii.


To jest pierwsza wzmianka na ten temat. Jeśli z niej korzystasz, powołaj się na źródło, czyli na www.projektpulsar.pl. Dziękujemy.

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną