Shutterstock
Opinie

Bydło, bydlę, bydlątko

Znaczenia słów czasem się przesuwają, czasem rozszerzają, czasem zawężają. I tak to oznaczający coś bardzo ogólnego, niemal podstawowego rzeczownik bydło zaczął oznaczać nie „to, że się jest”, lecz konkretniej „to, co jest”.

Bydło – brzydkie to słowo. Używane emocjonalnie, czasem w gniewie, zwykle z pogardą. Oczywiście wciąż zachowuje i pierwotne znaczenie, odnoszące się do zwierząt bliskich człowiekowi – wtedy występuje często z przydawką rogate. Ale dla wielu jest przede wszystkim niemal nieprzyzwoicie emocjonalnym określeniem ludzi. Należy do rzeczowników zbiorowych, których wiele oznacza zbiorowiska osób – jak „młodzież”, „kler” czy „państwo (Kowalscy)”.

Wiedza i Życie 4/2022 (1048) z dnia 01.04.2022; Na końcu języka; s. 70
Reklama