||| ||| Shutterstock
Struktura

Najważniejsze w 2022 roku według Jacka Kubiaka

Edycja genów Limfocytów T, zależności między zmianami klimatu a rozwojem nowych zarazków, tworzenie życia bez zapłodnienia, odczytanie ludzkiego genomu, przydatność sztucznej pochwy oraz wymiana DNA.


Miejsce 1.

Terapie genowe. Zastosowanie nowej metody do edycji genów limfocytów T. To dopiero pierwszy krok na drodze do skutecznego leczenia dwóch rodzajów często spotykanych nowotworów. Ale zapowiadają prawdziwy przełom.

Czytaj w pulsarze: Edycja genów metodą CRISPR/Cas9 nadzieją w terapiach onkologicznych

Miejsce 2.

Zmiany klimatu i zoonozy. Publikacja, która fantastycznie łączy badania nad zmianami klimatu i analizę zagrożeń płynących ze strony nowych zarazków.

Czytaj w pulsarze: Klimat, wirusy, nietoperze, konie i ludzie. Wszystko jest połączone

Miejsce 3.

Biologia rozwoju. Naukowcy tworzą zaawansowane w rozwoju płody mysie łącząc zarodkowe komórki macierzyste z ominięciem procesu zapłonienia. To pierwszy krok do umożliwienia badań wczesnego rozwoju płodów ludzkich w warunkach in vitro – eliminujący problemy etyczne.

Czytaj w pulsarze: Magdalena Żernicka-Goetz: utworzyć tak skomplikowane istoty jak my

Miejsce 4.

Genomika. Odczytanie całego genomu ludzkiego z uwzględnieniem najtrudniejszych do sekwencjonowania obszarów, które do tej pory pozostawały nieznane.

Czytaj w pulsarze: Cały genom ludzki rozpracowany. Ale to nie koniec

Miejsce 5.

Mikrobiom. Konstrukcja laboratoryjnego modelu nabłonka pochwy kobiecej niezbędnego do badania wpływu mikrobiomu na fizjologię i patologię pochwy. Tego typu „organs-on-a-chip” umożliwiają badania laboratoryjne, których nie da się prowadzić u ludzi in situ.

Czytaj w pulsarze: Sztuczna wagina pomoże w leczeniu infekcji intymnych

Miejsce 6.

Ewolucja i nowotwory. Pewne odcinki DNA mitochondrialnego włączają się do DNA jądrowego komórek człowieka, stale modyfikując zapis ludzkiego genomu. Są ciągłym materiałem dla ewolucji i równocześnie mogą być źródłem chorób genetycznych, np. nowotworów.

Czytaj w pulsarze: Genetycy odkryli jeden z głównych motorów napędowych ewolucji